Ochráníme Vaše práva

Dokážeme problémy řešit, ale současně jim i předcházet

Profesionální přístup
Vstřícnost
Rychlost vyřízení

O nás

Naše advokátní kancelář vznikla k 1. 1. 2016, nicméně její činnost plynule navazuje na činnost zavedené brněnské advokátní kanceláře působící na trhu více než 20 let.

Oba zakládající společníci za sebou mají několikaleté působení v advokacii.

Cílem naší kanceláře je poskytovat klientům kvalitní právní služby s vysokou přidanou hodnotou. Při poskytování právních služeb dbáme na profesionalitu, ale protože si jsme plně vědomi důvěrnosti vztahu advokáta a klienta, potrpíme si při řešení každého případu i na osobním přístupu.

Spolupracujeme s řadou odborníků z jiných profesí (daňoví poradci, notáři, rozhodci, soudní znalci, atd.), proto jsme schopni klientům poskytnout komplexní právní poradenství při řešení předloženého problému.

Poskytované právní služby

Generální advokátní praxe
Naše kancelář poskytuje na špičkové úrovni všeobecné právní služby napříč jednotlivými právními oblastmi. Z nejčastějších právních služeb můžeme jmenovat:

[su_spacer]

Občanské právo

Sepis smluv a právních analýz

Řešení sporů, zastupování v občanském soudním řízení

Poskytování právních služeb v souvislosti s odpovědností za škodu

Bytové právo

Dědické právo

Spolkové právo

Sportovní právo

Autorské právo

[su_spacer]

Obchodní právo

Sepis obchodních smluv a právních analýz

Řešení obchodních sporů, zastupování v občanském soudním řízení

Korporátní právo

Insolvenční právo

Rodinné právo

Rozvody manželství

Vypořádání společného jmění

[su_spacer]

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení

Zastupování poškozených v trestním řízení

[su_spacer]

Správní právo

Sepis právních analýz

Zastupování ve správním řízení

Zastupování v daňovém řízení

Přestupky (zejména na úseku dopravy)

Správní soudnictví

[su_spacer]

Pracovní právo

Sepis pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů

Právní poradenství pro zaměstnavatele

Právní poradenství pro zaměstnance

Naše specializace

Nemovitosti, stavební právo

Právní poradenství související s prodejem či koupí nemovitostí.

Právní poradenství pro realitní kanceláře.

Právní poradenství pro developery.

Komplexní právní poradenství subjektům podnikajícím ve výstavbě.

Zastupování klientů v územním a stavebním řízení.

Právní poradenství související s veřejnými zakázkami na stavební práce.

[su_spacer]

Zdravotnické právo

Komplexní právní poradenství zdravotnickým zařízením.

Právní poradenství pacientům či zdravotnickým zařízením v souvislosti s uplatňováním nároků na náhradu újmy na zdraví.

Vymáhání pohledávek

Právní poradenství při vymáhání pohledávek, a to ve všech fázích vymáhání.

Jsme schopni vymáhat jednotlivé pohledávky, ale i jejich větší soubory vyplývající z generické činnosti klienta.

[su_spacer]

Kompenzace v letecké dopravě

Uplatňování a vymáhání nároků v souvislosti se zrušením letů, odepřením nástupu na palubu letadla, se zpožděním letů, se ztrátou zavazadel, se změnou objednané třídy na vyšší nebo nižší, atd.

[su_spacer]

Vymáhání náhrady škody po státu

Komplexní právní poradenství při uplatňování práv a nároků vůči státu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Zastupování v soudním řízení při vymáhání nároků vůči státu.

Tým

Tomáš Krejčí

advokát, partner

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2008. Po absolvování magisterského studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Krejčího, advokáta v Brně, kde pracoval i v průběhu studií na pozici právního asistenta. Advokátní zkoušku úspěšně složil v roce 2011. Od roku 2016 vykonává advokacii jako společník v naší advokátní kanceláři.
Tomáš poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Zaměřuje se především na právo nemovitostí, zdravotnické právo, trestní právo a spornou agendu. Hovoří anglicky a německy.

e-mail: krejci@ak-kr.cz

Vladimír Rajf

advokát, partner

V roce 2012 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po absolvování magisterského studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Krejčího, advokáta v Brně, kde pracoval i v průběhu studií na pozici právního asistenta. Advokátní zkoušku úspěšně složil v roce 2015. Od roku 2016 vykonává advokacii jako společník v naší advokátní kanceláři.
Vladimír poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Zaměřuje se především na závazkové právo, právo nemovitostí, stavební právo, korporátní právo a spornou agendu. Hovoří anglicky.

e-mail: rajf@ak-kr.cz

Tomáš Zimolka

advokát, partner

Tomáš v roce 2016 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolvování studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v naší advokátní kanceláři, kde pracoval i během studií na pozici právního asistenta. Advokátní zkoušku úspěšně složil v 2019 a od tohoto roku vykonává advokacii jako společník v naší advokátní kanceláři.

Tomáš poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Zaměřuje se především na právo občanské, rodinné, obchodní, insolvenční, mezinárodní právo soukromé a právo trestní. Hovoří anglicky a španělsky.

e-mail: zimolka@ak-kr.cz

Dominika Ruprichová

advokátka

Dominika v roce 2018 vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V naší advokátní kanceláři pracovala během studia na pozici právní asistentky, po absolvování magisterského studia nastoupila na pozici advokátní koncipientky a nyní je advokátkou. Dominika se v rámci koncipientské praxe věnuje všem oblastem práva. Zaměřuje se na občanské právo, rodinné právo a dědické právo. Hovoří anglicky.

e-mail: gregorikova@ak-kr.cz

 

Olga Kalvodová

asistentka

email: info@ak-kr.cz

Barbora Ježková

advokátní koncipientka

Barbora v roce 2021 vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V naší advokátní kanceláři pracovala již během svých studií na pozici právní asistentky. Po absolvování magisterského studia nastoupila na pozici advokátní koncipientky. Barbora se v rámci koncipientské praxe věnuje všem oblastem práva. Zaměřuje se zejména na právo občanské a obchodní, a to jak na právo závazkové a korporátní, tak i na právo proti nekalé soutěži. Hovoří anglicky.

email: jezkova@ak-kr.cz

Martin Pospíšil

advokátní koncipient

V roce 2022 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování magisterského studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v naší advokátní kanceláři, kde od roku 2020 pracoval i při studiích na pozici právního asistenta. Martin se v rámci své koncipientské praxe věnuje všem oblastem práva. Zaměřuje se však především na právo občanské, obchodní, a to včetně jejich přesahu do práva trestního. Hovoří anglicky.

email: pospisil@ak-kr.cz

David Ringel

advokátní koncipient

V roce 2022 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování magisterského studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v naší advokátní kanceláři, kde od roku 2021 pracoval na pozici právního asistenta již během svých studií.

Během výkonu své koncipientské praxe se věnuje všem oblastem práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní a mezinárodní právo soukromé.

Hovoří anglicky.

ringel@ak-kr.cz

Desirée Vopelková

praktikantka

email: vopelkova@ak-kr.cz

Informace pro spotřebitele

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky lze nalézt na adrese www.cak.cz.

Kontakt

Krejčí, Rajf & partneři, s.r.o., advokátní kancelář

IČ: 04600916

DIČ: CZ04600916

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90875.

Sídlo: Špitálka 539/23e, Trnitá, 602 00 Brno

Tel: +420 543 234 611

E-mail: info@ak-kr.cz

Parkování pro klienty zajištěno přímo před kanceláří.